home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

Wat is kinderfysiotherapie?

De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd op het gebied van bewegend functioneren van kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar.

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van problemen met die ontwikkeling. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat, zintuigen, organen of door een tekort aan motorische ervaring.

Het beheersen van motorische vaardigheden is uitermate belangrijk (een voorwaarde) voor het zich ontwikkelen op andere gebieden zoals spelen, praten, leren, concentreren en zelfvertrouwen. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een centrale rol. 

Kinderen vragen om een specifiek eigen benaderingswijze. Een kinderfysiotherapeut heeft de theoretische en praktische kennis om het kind hierin te begeleiden. 
De kinderfysiotherapeut kan helpen om beter te functioneren en mee te komen in de maatschappij.

Onderzoek en behandeling

Door middel van een onderzoek en een aantal standaard testen krijgt de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorisch niveau van het kind. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt samen met het kind en de ouders een behandelplan op. Om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen wordt vaak informatie ingewonnen bij de leerkracht, kinderarts en andere behandelaars. De behandeling bestaat uit oefen-/bewegingstherapie, waarbij gebruik gemaakt wordt van spelmateriaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving. De behandeling kan afhankelijk van de hulpvraag ook bestaan uit (ritmische) massage. Als er sprake is van problemen met de zintuiglijke prikkelverwerking zal de behandeling bestaan uit Sensorische Informatieverwerking therapie (SI-therapie) . Bij kinderen met gewrichtsproblemen wordt er samengewerkt met de (kinder-)manueeltherapeut. Bij kinderen met bekkenbodemproblemen en incontinentieklachten wordt er samengewerkt met de (kinder-)bekkenfysiotherapeut.

Door wie?

De kinderen worden in de praktijk onderzocht door een kinderfysiotherapeut. Zij staan allen ingeschreven in het kwaliteitsregister van de beroepsvereniging. De therapie bij Sensorische Informatieverwerkingsproblemen wordt gegeven door een gespecialiseerd SI-therapeut.

Voor wie:
zuigelingen, peuters en kleuters, schoolkinderen, jongeren

Hieronder volgen veel voorkomende hulpvragen die we behandelen. Hiernaast behandelen wij ook andere hulpvragen. Staat uw hulpvraag er niet bij, neem dan contact met ons op.

Indicaties en signalen

Specialisaties

Sensorische Informatieverwerking therapie

Sensorische informatieverwerking wil zeggen zintuiglijke prikkelverwerking. Stoornissen van de zintuiglijke prikkelverwerking noemen wij SI-problemen. Een kind met deze problemen kan een verminderde registratie hebben van de zintuigen (ondergevoeligheid) of een verhoogde registratie (overgevoeligheid).

Lees meer >

Samenwerking

Wij werken veel samen met andere disciplines, omdat er naast de motorische problemen ook vaak sprake is van andere problematiek. Er vindt dan regelmatig overleg plaats en indien van toepassing worden de behandelingen op elkaar afgestemd.

Wij werken onder andere samen met:

Privacy policy