home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

Bekkenfysiotherapie bij kinderen

Bekkenfysiotherapie bij kinderen

WAT IS KINDERBEKKENFYSIOTHERAPIE?

Zindelijk worden gaat meestal vanzelf. De meeste kinderen worden zindelijk tussen twee en vier jaar. Om zindelijk te worden, moeten kinderen dit echter wel kunnen, willen en begrijpen. Ze moeten kunnen voelen of ze een plas of poep moeten doen en begrijpen waarvoor een potje of toilet dient. In principe wordt een kind (meestal) eerst zindelijk voor ontlasting en daarna voor plassen. Soms lukt het niet zo goed en hebben kinderen nog regelmatig een “ongelukje”. Ook een buikoperatie, een aangeboren afwijking of een traumatische ervaring kunnen problemen opleveren bij het plassen en poepen

De bekkenbodemspieren spelen een belangrijke rol bij het plassen en poepen. Normaal gesproken zijn deze spieren ontspannen. Bij het ophouden van plas en poep worden ze aangespannen en vervolgens zullen ze weer volledig ontspannen om te kunnen plassen of poepen. Bij kinderen met plas- of poepproblemen werken deze spieren vaak te hard en zal het kind moeten leren deze spieren te ontspannen. De kinderbekkenfysiotherapeut is opgeleid het kind spelenderwijs te leren voelen waar de bekkenbodemspieren zich bevinden en te zorgen dat het kind daar controle over kan krijgen.

VEEL VOORKOMENDE KLACHTEN

ONDERZOEK

De eerste keer dat u samen met uw kind komt, vindt een kennismakingsgesprek plaats. De kinderbekkenfysiotherapeut zal de hulpvraag van u en uw kind in kaart brengen. Er worden vragen gesteld over eten, drinken, poepen, plassen en bewegen. Vervolgens zal uitgelegd worden hoe u en uw kind de plas- en poepdagboeken invullen. Een lichamelijk onderzoek wordt uitgevoerd om de algehele motoriek van uw kind te beoordelen.

Bij de tweede afspraak zal de kinderbekkenfysiotherapeut ook een onderzoek doen naar de bekkenbodemspieren. Deze spieren zijn erg belangrijk bij het poepen en plassen. Ze moeten kunnen aanspannen bij het ophouden en kunnen ontspannen bij het gaan poepen en plassen. Na het onderzoek zal in overleg met u en uw kind bepaald worden te starten met kinderbekkenfysiotherapie. Indien nodig zal overleg plaatsvinden met de huisarts, kinderarts, de uroloog en/of de continentieverpleegkundige. Tevens is er overleg binnen onze praktijk tussen kinderfysiotherapeuten en bekkenfysiotherapeuten.

DE BEHANDELING ZAL BESTAAN UIT

VERGOEDING

Kinderbekkenfysiotherapie wordt 18 keer vergoed vanuit de basisverzekering. Voor kinderen geldt nooit een eigen risico. U kunt met en zonder verwijzing terecht voor kinderbekkenfysiotherapie. Onze kinderbekkenfysiotherapeuten zijn geregistreerd.

< Terug naar bekkenfysiotherapie

 

Privacy policy