home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

prijzen Fysiotherapie Rotterdam Centrum

Tarieven


Fysiotherapie Rotterdam Centrum heeft in 2023 weer contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie geldt dat de tarieven via het contract bepaald zijn.
De nota gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie.

Wij hebben in 2023 geen contract afgesloten met :
ENO: hier valt tevens ZorgDirect, Salland en HollandZorg onder.
Caresq: hier valt EUCARE en Aevitae onder. Ook hebben we geen contract afgesloten met Zorg en Zekerheid.

Als u bij één van de bovenstaande verzekeraars verzekerd bent, kunnen wij niet voor u declareren. U ontvangt van ons direct na de behandeling een rekening die u direct moet pinnen.

U kunt zelf de rekening bij de verzekeraar indienen. Check uw polis hoeveel u vergoed krijgt.

Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden 18 maal uit de basisverzekering vergoed, de nota gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarmee we een contract hebben afgesloten. Is uw kind verzekerd bij één van bovenstaande verzekerings maatschappijen dan dient u de rekening direct te voldoen en kunt u hem indienen bij de verzekeraar.

In specifieke gevallen wordt voor volwassenen, na de 20e behandeling, vanuit de basisverzekering vergoed. (zie lijst chronische indicaties Borst)

Als er sprake is van bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie worden er 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, mits er een verwijzing is van een arts.

Let op : behandelingen uit uw basisverzekering tellen mee voor uw wettelijk eigen risico (voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet)
Let op : behandelingen die vergoed worden door uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor uw wettelijk eigen risico.

PRAKTIJKTARIEVEN

 

Zitting Fysiotherapie

45,00

 
 

Zitting Manuele Therapie


60,00

 
 

Zitting Kinderfysiotherapie


60,00

 
 

Zitting Bekkenfysiotherapie


60,00

 
 

Consulttarief (eenmalig onderzoek en verslag)


65,00

 
 

Toeslag behandeling aan huis


22,50

 
 

Toeslag behandeling in instelling


11,50

 
 

Kort verslag, exclusief b.t.w.


45,00

 
 

Lang verslag, exclusief b.t.w.


54,00

 
 

Telefonisch consult


22,50

 
 

Screening directe toegankelijkheid


20,00

 
 

Intake en onderzoek na screening


40,00

 
 

Intake en onderzoek na verwijzing


60,00

 
 

Screening en intake en onderzoek


60,00

 
 

Instructie/overleg ouders van patiënt


45,00

 
 

Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport


60,00

 
 

Niet nagekomen afspraak Fysiotherapie


30,00

 
 

Niet nagekomen afspraak Manuele Therapie/ Bekkenfysiotherapie/ Kinderfysiotherapie


40,00

 
 

Draagdoekconsult


60,00

 
 

Uitloop draagdoekconsult


30,00

 

Afspraak afzeggen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Hiervoor geldt ons tarief ‘niet nagekomen afspraak’ zie praktijktarieven hierboven.

Afspraak afzeggen kan telefonisch: 010-4114224 (bij afwezigheid van de assistente kunt de telefoonbeantwoorder inspreken), per mail: info@fysiorc.nl of per sms.

Privacy policy