home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

prijzen Fysiotherapie Rotterdam Centrum

Tarieven

Fysiotherapie Rotterdam Centrum heeft in 2024 weer contracten met bijna alle zorgverzekeraars.

Wanneer u aanvullend verzekerd bent voor fysiotherapie geldt dat de tarieven via het contract bepaald zijn.
De nota gaat rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. U bent echter wel zelf verantwoordelijk voor het nakijken van uw polisvoorwaarden voor vergoeding van fysiotherapie.

Wij hebben in 2024 geen contract afgesloten met :
ENO: hier valt tevens ZorgDirect en HollandZorg onder.
Caresq: hier valt EUCARE en Aevitae onder.

Ook hebben we geen contract afgesloten met Zorg en Zekerheid.

Als u bij één van de bovenstaande verzekeraars verzekerd bent, kunnen wij niet voor u declareren. U ontvangt van ons direct na de behandeling een rekening die u direct moet pinnen.

U kunt zelf de rekening bij de verzekeraar indienen. Check uw polis hoeveel u vergoed krijgt.

Behandelingen voor kinderen tot 18 jaar worden 18 maal uit de basisverzekering vergoed, de nota gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar waarmee we een contract hebben afgesloten. Is uw kind verzekerd bij één van bovenstaande verzekeringsmaatschappijen dan dient u de rekening direct te voldoen en kunt u hem indienen bij de verzekeraar.

In specifieke gevallen wordt voor volwassenen, na de 20e behandeling, vanuit de basisverzekering vergoed. (zie lijst chronische indicaties Borst)

Als er sprake is van bekkenfysiotherapie bij urine incontinentie worden er 9 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering, mits er een verwijzing is van een arts.

Let op : behandelingen uit uw basisverzekering tellen mee voor uw wettelijk eigen risico (voor kinderen tot 18 jaar geldt dit niet)
Let op : behandelingen die vergoed worden door uw aanvullende verzekering tellen niet mee voor uw wettelijk eigen risico.

PRAKTIJKTARIEVEN

  ZITTING FYSIOTHERAPIE 47,25  
  ZITTING MANUELE THERAPIE 63,00  
  ZITTING KINDERFYSIOTHERAPIE 63,00  
  ZITTING BEKKENFYSIOTHERAPIE 63,00  
  CONSULTTARIEF (eenmalig onderzoek + verslag) 68,25  
  TOESLAG BEHANDELING AAN HUIS 23,60  
  TOESLAG BEHANDELING IN INSTELLING 12,00  
  KORT VERSLAG excl. BTW 47,25  
  LANG VERSLAG excl. BTW 56,70  
  TELEFONISCH CONSULT 23,60  
  SCREENING DIRECTE TOEGANKELIJKHEID 21,00  
  INTAKE & ONDERZOEK NA SCREENING 38,85  
  INTAKE & ONDERZOEK NA VERWIJZING 63,00  
  SCREENING, INTAKE & ONDERZOEK 63,00  
  INSTRUCTIE/OVERLEG OUDERS VAN PATIENT 47,25  
  EENMALIG KINDERFYSIOTHERAPEUTISCH RAPPORT 63,00  
  NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE 36,00  
  NIET TIJDIG GEANNULEERDE AFSPRAAK FYSIOTHERAPIE 31,50  
  NIET NAGEKOMEN AFSPRAAK MANUELE THERAPIE / BEKKENFYSIOTHERAPIE / KINDER-FYSIOTHERAPIE 47,50  
  NIET TIJDIG GEANNULEERDE AFSPRAAK MANUELE THERAPIE / BEKKENFYSIOTHERAPIE / KINDER-FYSIOTHERAPIE 42,00  
  DRAAGDOEKCONSULT 63,00  
  UITLOOP DRAAGDOEKCONSULT 31,50  

Afspraak afzeggen

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Let op: niet -, of niet tijdig afgezegde afspraken mogen niet bij de zorgverzekering gedeclareerd worden en moeten daarom door u zelf betaald worden. Hiervoor geldt ons tarief ‘niet nagekomen afspraak’ zie praktijktarieven hierboven.

Afspraak afzeggen kan telefonisch: 010-4114224 (bij afwezigheid van de assistente kunt de telefoonbeantwoorder inspreken), of per mail: info@fysiorc.nl

Privacy policy