home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

visie Fysiotherapie Rotterdam Centrum

Visie

Onze praktijk stelt al 50 jaar lang de mens centraal. Daar houden wij aan vast, ongeacht de nieuwe Zorgwet of regels die er nog gaan komen. Wij behandelen in een open sfeer en bekijken samen met de patiënt het probleem.

Na intake en onderzoek krijgt de patiënt uitleg over de aard van het gezondheidsprobleem. Immers, als duidelijk is waar het probleem zit en hoe het is ontstaan, kunnen we oplossingen zoeken om het terugkeren ervan te voorkomen, of om een zo optimaal mogelijke situatie te creëren.

De therapeut neemt eerst zoveel mogelijk de belemmerende factoren weg om zo het herstelproces te stimuleren. Daarna is de patiënt aan zet: zijn/haar verantwoordelijkheid in het herstelproces is oefenen om de belastbaarheid te verhogen en daarmee de kans op terugkeren van de klacht te minimaliseren.

In onze praktijk is het gebruikelijk complexere vraagstukken met collega’s te overleggen (vanzelfsprekend geanonimiseerd). Wie bij één van onze therapeuten in behandeling is, profiteert dus van de deskundigheid van meerdere therapeuten en disciplines. Wij houden onze deskundigheid op peil met specifieke bij- en nascholingscursussen. Ook voeren wij intercollegiaal overleg, waarin steeds een vakinhoudelijk thema aan de orde komt.

Privacy policy