home

Fysiotherapierotterdamcentrum.nl

Wachtkamer Fysio Rotterdam Centrum

Annemarie de Lange

Annemarie de Lange

kinderfysiotherapeut

Opleiding Fysiotherapie Rotterdam
Opleiding Master Kinderfysiotherapie Rotterdam

Annemarie heeft haar opleiding Fysiotherapie afgerond in 2004. Daarna werkte zij een aantal jaren met volwassenen, o.a. op het terrein van de bekkenfysiotherapie.

In 2015 voltooide ze haar master-opleiding Kinderfysiotherapie. In haar thesis heeft ze in opdracht van het GODIVA-team onderzoek gedaan, gericht op de beleving van ouders bij gebruik van video-monitoring.

Ze is sinds 2011 verbonden aan onze praktijk. Annemarie is verbonden aan het Prematuren Regio-overleg en heeft zich middels diverse cursussen verdiept op het gebied van zuigelingen, o.a. gericht op video-gebaseerd onderzoek van de motorische ontwikkeling van zuigelingen (General Movements en Infant Motor Profile). Daarnaast heeft ze de Workshop Zuigelingenasymmetrie I en II gevolgd. Indien het nodig is, kan zij hoofdmetingen bij zuigelingen uitvoeren (de zogenaamde plagiocephalometrie, PCM).

Annemarie is draagdoekconsulent en heeft ook cursussen gevolgd voor dragen van prematuren en tweelingen. Daarnaast heeft ze zich verdiept in slaapproblemen en coaching.

Annemarie is werkzaam op dinsdag en vrijdag.

Privacy policy